Persian Styler Playa 77
Persian Styler Playa 77Persian Styler Playa 77

  Startseite
    ghdghgh
    Welcome
    About me
    Girl friends
    Boy friends
    Love meter
    Ein paar Liebes sprüche
    Real love ... 1
    Real love ... 2
    Only for you
    A mini game for the boys
    Die schönstenSongs >>
    Ray j
    Akon
    Mario
    Usher
    Ne-yo
    Omarion
    Mariah Carey
  Gästebuch
  Kontakt
   Links
   Hammer hp von "Kathy" !!
   Übelst hp von "Hamudi" is klar ne !!https://myblog.de/persianplaya-1992

Gratis bloggen bei
myblog.de

Wâhrê Lîêbê...! (1)

Îch ûnd êr wârên 6 Mônâtê zûsâmmên, âls îch îhm vôn mêînêr Krânkhêît êrzähltê.

 

Wîr wêîntên zûsâmmên, ûnd hôfftên zûsâmmên.

 

Îch bêschlôss nâch Âmêrîkâ zû rêîsen ûm mîch dôrt ôpêrîêrên zû lâssên.

 

Âm Flûghâfên sâgtê êr mîr nûr „Lêb’ wôhl

 

Îch flôg wîêder nâch Dêûtschlând, dôrt vêrsûchtê îch vêrgêbêns îhn wîêdêr zû fîndên,

 

îch frâgtê mêînê Mûttêr wô êr nûr sêî, sîê sâgtê mîr ûntêr Tränên:

 

„Hâbên dîr dîê Ärztê dênn nîcht gêsâgt wêr dîr dâs Hêrz gêspêndêt hât?

 

Jââââ, nêhmt êûch mâl êîn Bêîspîêl (Jûngs) !!!

 

 

27.12.06 16:45
 


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügenVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung